Charter Tal-Pazjenti

Iċ-Charter Nazzjonali tal-Pazjenti jelenka d-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-persuni li jkunu jirċievu trattament fis-sistema tal-kura tas-saħħa Maltija. Iċ-Charter Nazzjonali tal-Pazjenti jgħin biex il-kura tas-saħħa tkun tal-aqwa kwalità, sigura u fil-ħin u fl-istess waqt jippromwovi ftehim reċiproku tad-drittijiet u r-responsabiltajiet tal-persuni li jirċievu kura tas-saħħa.

Iċ-Charter Nazzjonali tal-Pazjenti hu msejjes madwar dawn il-prinċipji ewlenin:

 1. Protezzjoni tas-saħħa
 2. Aċċess
 3. Informazzjoni
 4. Parteċipazzjoni u kunsens informat
 5. Privatezza u kunfidenzjalità
 6. Dinjità u rispett
 7. Kura tas-saħħa sigura
 8. Suġġerimenti u kritika
Ara Iċ-Charter Tal-Pazjent Hawn

Hija EmerġenzaMedika Meta Tkun Qed Issofri Minn:

 • Korriment
  ikrah fir-ras
 • Telf ta’ demm
  f’ammont kbir
 • Puplesija
 • Uġigħ fis-sider
 • Ksur fl-għadam
 • Uġigħ fiż-żaqq
 • Uġigħ kbir
 • Trawma maġġuri
 • Diffikultà biex tieħu n-nifs

Ikkuntattja Lit-tabib Tiegħek Meta Tkun Issofri Minn:

 • Deni / influwenza
 • Infezzjoni fil-widna
 • Reazzjonijiet
  allerġiċi ħfief
 • Sogħla, riħ jew
  griżmejn juġgħu
 • Għadma mfekka jew
  sforz f’xi muskolu
 • Gidma ħafifa ta’ xi
  annimal jew insett
 • Ħruq fuq
  skala żgħira

Kura Fil-ħin

Il-ħin Li Fih Isir Intervent Immexxi Minn Speċjalista Mhux Suppost Jaqbeż
 • 12-il ġimgħa għal Kundizzjonijiet Urġenti
 • 18-il xahar għal Kundizzjonijiet Mhux Urġenti

Aħna qed nisimgħuk...

Tista' twassal ħsibijietek u l-kummenti tiegħek billi timla l-formula li biha tista' tikkuntattjana fuq:
www.careandcure.gov.mt/contact-us

Nittrattawk B’rispett U B’ugwaljanza

U nagħtuk dak kollu li hemm bżonn biex innaqqsu t-tbatija u l-uġigħ

Nistennew Li Titratta Lil Dawk Kollha Madwarek B’dinjità U Rispett

Appuntament Mitluf Huwa Appuntament Moħli

Kun Fil-ħin Għall-appuntamenti U Ċempel Lill-istaff tagħna Minn Kmieni F’każ Li Ma Tkunx Tista’ Tattendi
F’każ li ma tkunx tista’ tiġi għall-appuntament tiegħek, ċempel
fuq il-helpline tal-outpatients fuq 2545 7000

Il-privatezza Tiegħek U L-kunfidenzjalità Huma Rispettati L-ħin Kollu

L-informazzjoni medika tkun mogħtija lil ħaddieħor biss jekk ningħataw il-permess mingħandek.

Għinna Nikkuntattjawk

Kun ċert/a li għandna d-dettalji tiegħek aġġornati. Għarraf lill-istaff mediku b’xi bidliet li jkun hemm fihom.

Segwi Kull Dettall Tat-trattamenti Medici U L-istruzzjonijiet Li Tingħata Mill-professjonisti Fil-qasam Tas-saħħa

Agħżel sew. Ibqa’ sew.

 • Kun informat/a dwar il-kundizzjonijiet mediċi tiegħek
 • Kun af it-trattament li ser tieħu
 • Iddeċiedi dwar il-kura li tista’ tingħata
 • Involvi lill-membri familjari tiegħek f’kull deċiżjoni importanti
 • Ifhem il-pjan tal-kura tiegħek

Agħtina Informazzjoni Korretta U Dettaljata

Għarrafna b'mod preċiż dwar:
 • L-istorja medika teigħek
 • Is-sintomi
 • Possibbiltà ta’ allerġiji

Is-sigurtà Tal-pazjenti Hi Prijorità Għalina

Meta żżur lil xi pazjent, kun żgur li:
 • Jkollok idejk nodfa l-ħin kollu
 • Ma jkollokx infezzjonijiet jew mard
 • Tevita li tpoġġi fuq is-sodda tal-pazjent
 • Ibża għall-bini u l-propjetà tal-isptar
- Agħżel Sala -
Care And Cure